COVID-19

back

Заповед №2484/21.12.2020 г. относно въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на община Пазарджик считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2020 г.

936