Contests

back

Конкурс за за възлагане управлението на социални услуги: „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” № 50

3233