Contests

back

Конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, адрес на имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Княгиня Мария Луиза” №86, площ: 535 кв.м.

2589