Contests

back

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия, находящ се в с. Юнаците, Община Пазарджик и утвърждавам документацията за участие...

2623

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост и почистване на площта с цел ползване на имота като селскостопанска територия, находящ се в с. Юнаците, Община Пазарджик и утвърждавам документацията за участие в настоящата процедура.

Заповед за откриване на конкурса

Документация за участие в конкурса

G
M
T
Text-to-speech function is limited to 100 characters