Contests

back

Конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи в сгради, находящи се в гр. Пазарджик.

4774