Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3., представляваща: трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк- остров „Свобода” гр. Пазарджик

2489