Contests

back

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 158,00 кв.м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 99, с предназначение: производство на готова храна и ученическо хранене.

4473