Административни услуги Архитектура

back

Файлове:

Възражение.pdf Възражение.pdf

z_t_16.pdf z_t_16.pdf

Заявление за поставяне на строително скеле.pdf Заявление за поставяне на строително скеле.pdf

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР.pdf Заявление за издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 3 от ЗКИР.pdf

Заявление за поставяне на навес.pdf Заявление за поставяне на навес.pdf

Заявление за издаване на удостоверение.pdf Заявление за издаване на удостоверение.pdf

Заявление за разрешение за маси.pdf Заявление за разрешение за маси.pdf

Заявление за процедиране и одобряване на ПУП.pdf Заявление за процедиране и одобряване на ПУП.pdf

Заявление груб строеж.pdf Заявление груб строеж.pdf

Заявление за издаване на скица.pdf Заявление за издаване на скица.pdf

Заявление за издаване на координати за чупките на имота.pdf Заявление за издаване на координати за чупките на имота.pdf

Заявление за прокопаване.pdf Заявление за прокопаване.pdf

Заявление за издаване на заверени копия от документи.pdf Заявление за издаване на заверени копия от документи.pdf

Заявление за рекламно съоръжение.pdf Заявление за рекламно съоръжение.pdf

Искане за регистриране на строеж четвърта категория.pdf Искане за регистриране на строеж четвърта категория.pdf

Уведомление по чл. 46б ЗУЕС_.pdf Уведомление по чл. 46б ЗУЕС_.pdf

Искане за изработване на ПУП.pdf Искане за изработване на ПУП.pdf

Молба спортно-атракционни съоръжения.pdf Молба спортно-атракционни съоръжения.pdf

Искане за разрешаване за изработване на ПУП чл. 109_.pdf Искане за разрешаване за изработване на ПУП чл. 109_.pdf

Искане за строеж.pdf Искане за строеж.pdf

Искане за изменение на ПУП.pdf Искане за изменение на ПУП.pdf

Заявление инвестиционен проект.pdf Заявление инвестиционен проект.pdf

Заявление УПИ.pdf Заявление УПИ.pdf

z_t_127.pdf z_t_127.pdf

Заявление разрешение за строеж.pdf Заявление разрешение за строеж.pdf

Заявление заверка протокол 2.pdf Заявление заверка протокол 2.pdf

Заявление.pdf Заявление.pdf

Искане за регистриране на строеж от пета категория.pdf Искане за регистриране на строеж от пета категория.pdf