Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик

назад
Процедура: номер 24 / понеделник, 20 март 2017 14:13
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка