Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик

назад
Процедура: номер 2 / четвъртък, 13 октомври 2016 00:00
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка