Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 912/10.05.2019 г. относно отчуждаване част от поземлен имот в с. Ивайло

2472