Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 905/10.05.2019 г. относно отчуждаване част от поземлен имот в с. Ивайло

1483