Заповеди на Кмета

назад

Заповед №754/21.04.2021г. относно организиране почистването и осигуряване поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и прилежащите територии

1222