Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 688/09.04.2019 г. за насрочване консултации, относно предложение за назначаване съставите на СИК на територията на Община Пазарджик

2755