Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 661/29.03.2018 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

2882