Заповеди на Кмета

назад

Заповед №573/27.03.2024 г. относно утвърждаване бюджетите на общински училища, детски градини и ЦПЛР- Пазарджик, второстепенни разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2024 година

208