Заповеди на Кмета

назад

Заповед №551/23.03.2021 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджета и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2021 гогина

1373