Заповеди на Кмета

назад

Заповед №487/27.02.2018 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2018 г.

1511


Файлове:

Zapoved-487_270218.pdf Zapoved-487_270218.pdf