Заповеди на Кмета

назад

Заповед №487/21.02.2017 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегираните бюджети за 2017 година

2805


Файлове:

Zapoved_487-21022017.pdf Zapoved_487-21022017.pdf