Заповеди на Кмета

назад

Заповед №352/23.02.2021 г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2021 г.

1805