Заповеди на Кмета

назад

Заповед №343/21.02.2024 г. относно Формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците, функция „Образование“ за 2024 г.

168