Заповеди на Кмета

назад

Заповед №330/17.02.2021 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

1776