Заповеди на Кмета

назад

Заповед №316/22.02.2019 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегирани бюджети за 2019 година

2934


Файлове:

Zapoved-316_22022019.pdf Zapoved-316_22022019.pdf