Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 285/13.02.2020 г. относно утвърждаване: Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

2261