Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 2426/22.11.2019 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

549