Заповеди на Кмета

назад

Заповед №2225/18.11.2021 г. относно определяне местата на които кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали

1401