Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 2117/23.10.2020 г. относно одобряване Ред и условия за принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства

2020