Заповеди на Кмета

назад

Заповед №2072/08.10.2019г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане ...

2430