Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 2058/09.10.2023 г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, в които през 2024 г. ще се предоставят услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

386