Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1881/19.09.2022 г. относно премахване на агитационни материали в 7-дневен срок след изборния ден

1070