Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1715/31.07.2019 г. относно премахване незаконен строеж в ап.21, ул. „Марица“ №18, ет.6, гр. Пазарджик.

2273