Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1648/15.08.2023 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

492