Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 1511/30.07.2021 г. относно определяне границите на районите на територията на Община Пазарджик, в които през 2022 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо

873