Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1321/27.06.2023 г. относно осигуряване свободен достъп от собствениците и ползватели на недвижими имоти, обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „ГРАМАДА" от ст. №78А до п/ст. „"ПОПИНЦИ" на територията на Община Пазарджик, област Пазарджик

461