Заповеди на Кмета

назад

Заповед №112/18.01.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни през 2018 г. в Общински горски територии в отдели и подотдели на териториалния обхват на Община Пазарджик по землища

2778


Файлове:

Zapoved-112_18_01_2018.pdf Zapoved-112_18_01_2018.pdf