Заповеди на Кмета

назад

Заповед № 106/17.01.2018 г. относно преместване на излезли от употреба моторни превозни средства

2873