Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1041/15.05.2018 г. относно правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини и ЦПЛР-ОДК гр.Пазарджик и Център за кариерно ориентиране и консултиране гр.Пазарджик

1724