Заповеди на Кмета

назад

Заповед №1019/17.05.2023 г. относно временни ограничения и промени в организацията на движението на ППС в гр. Пазарджик на 20.05.2023 г. (събота)

481