ВУЗ

назад
КЛИЕНТ ОБЕКТИ (бр) Тел. за контакт ОБЛАСТ ОБЩИНА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 3 0885/552556 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "СТ. ДОСПЕВСКИ" 2 0884/311008 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ВИДЕЛИНА" 1  034/445616 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ХР.БОТЕВ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"Н.ВАПЦАРОВ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"НОВА МЛАДЕЖ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1926" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
НАР.ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1924" С.ДЕБРЪЩИЦА 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ЗВЕЗДА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"РЕПУБЛИКА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ЗОРА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
НЧ " СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН-1909 " 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, С.ПИЩИГОВО 1 0892/275588 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"СЪЗНАНИЕ" 2   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА"С. ЦРЪНЧА 1 0899/125386 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
ЧИТАЛИЩЕ"ХР.БОТЕВ" 1   ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА Н.ФУРНАДЖИЕВ 2 034/456162  ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК