Телефонен указател

назад

 

 

 

 

МАРТ ' 2018

 

 

 

 

 

 

 

Община Пазарджик - пропуск - информация

 

402234

 

Община Пазарджик -  факс

 

442495

 

Община Пазарджик - информация след 17.30 ч.

 

402359

 

Денонощен дежурен по "Об.СС",   GSM - 0889700987

359

446057

 

Шофьори

252

402252

 

Офис - Дежурни хигиенисти

235

 

 

 

 

 

 

Община Пазарджик - E- mail: secretary@pazardjik.bg

 

 

 

   Община Пазарджик - Сигнали и жалби - 034969696

 

 

 

 

 

 

 

Код за автоматично избиране на вътрешните номера

034402

 

Код за избиране на директните номера

 

034

 

 

 

 

I ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

1312

Председател - Хари Харалампиев

208

445565

1310

Началник отдел  - Дона Терзийска

268

443737

1311

Главен специалист - Райна Симеонова

248

442991

1307

Главен специалист - Веселина Георгиева

261

 

1301

Технически сътрудник - Атанаска  Семерджиева

328

 

1304

Технически сътрудник - Иванка Гайдева

351

 

 

 

 

 

II ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

 

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

 

Обществен посредник - Георги Шопов

319

441400

 

Старши специалист - Пенка Василева

231

 

 

Младши специалист - Стоян Георгиев

317

 

 

 

 

 

III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

202

Кмет на Общината  -  Тодор Попов

310

445501

301

Заместник кмет  - Петър Петров

320

 

307

Секретар на Общината - Румен Кожухаров

307

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Канцелария на кмета"

 

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

306

Началник отдел - Ива Дерменджийска - Забуртова

350

 

205

Главен експерт - Иван Александров

214

 

201

Главен специалист  - Милка Серева

210

445501

207

Главен специалист  - Албена  Айналиева

260

 

204

Старши експерт - Надя Фърцова

301

 

205

Главен специалист "КС" - Георги Стефанов

333

 

206

Младши експерт - Ваня Дюлгерова

277

 

Г. - 1

Деловодство - Диана Йорданова, Ив. Гюрджийска 

324

 

Г. - 2

Главен специалист -  Велко Петков

290

 

Г. - 3

Главен  специалист - Пенка Кънева

280

 

Г. - 4

"Архитектура"  - Яна Гергинска

354

 

Г. - 5

"Синя зона", "Екология" - Ангелина Бухчева

355

 

Г. - 6

"Наказателни постановления" - Стефка Шопова

315

 

Ет.- 1

Изпълнител касиер  - Катя Цонкова

339

 

Ет.- 1

Оператор копирна техника - Русанка Стойнова

288

440711

В

АРХИВ - 2 етаж /до пленарна зала/

250

 

 

 

 

 

 

Отдел   "  Вътрешен одит "

 

 

 

 

 

 

1410

Вътрешни одитори - А. Телбизова, А. Бостанджийска

271

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ " ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО

 

 

 

 ОБСЛУЖВАНЕ"

 

 

 

                                               

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

303

Директор - Петя Кирова

244

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Правно - административен"

 

 

 

 

 

 

304

Началник отдел  - Пламенка Виячева

200

 

305

Старши юрисконсулт - Анна Николова

200

 

304

 Юрисконсулти -  Павлина Павлова , Д. Ладжова

200

 

304

 Юрисконсулт - Петко Коцев

200

 

302

Главен експерт  - Надя Копанова   

257

 

305

Главен експерт - Костадин Малинин

209

 

302

Главен специалист -  Димитрина  Пищронева

257

 

14оф

Главен специалист - Стоян Атанасов

249

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

411

Директор - Георги Гайдаров

220

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ"

 

 

 

 

 

 

403

Началник отдел - Даниела Щерева

223

443696

407

Финансов контрольор - Георги Пейчев

254

 

402

Главен експерт - Велина Витекова

267

 

402

Старши счетоводител - Стоянка Илиева

343

 

408

Старши счетоводител - Таня Николова

217

 

 

      

 

 

408

Главен специалист - Елисавета Аргирова

217

 

410

Главни специалисти   - В. Минова, Емилия Шопова

207

 

402

Главен специалист - Десислава Кръстева

343

 

409

Счетоводител - Атанаска Кръстева

287

 

401

Каса

237

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Управление на Общинската собственост"

 

 

 

 

 

 

608

Началник отдел - Теменушка Иванова

296

 

606

Главен експерт  -  д-р Илия Томов

242

 

606

Главен специалист - Марин Янков

242

 

605

Главен експерт - Н. Велкушанова, Лилия Петрова

357

 

603

Главен експерт -  Петринка Ангелова;  Ф. Джамбова

286

 

406

Главен експерт  - Надежда Дончева

266

 

406

Главен експерт - Ваня Вълкова

262

 

610

Младши експерт - Веселина Димитрова

206

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел - Минко Минков

369

442295

 

 

 

 

 

Сектор "Контрол"

 

 

 

 

 

 

 

Началник сектор

363

 

 

Инспектори

362

 

 

Инспектори

377

 

 

Юрисконсулт

377

 

 

 

 

 

 

Сектор "Обслужване"

 

 

 

 

 

 

 

Деловодство

371

441392

 

Счетоводство - O884388444

368

 

 

Гише 1,2 - Данъчни оценки

370

 

 

Гише 3,4 - Имотни декларации

372

 

 

Гише 7,8 - Обслужване на фирми

373

 

 

Гише 9,10 - Каса данъци

374

 

 

Гише 11,12 - Каса

375

 

 

Гише 13,14 - Каса

376

441392

 

Гише  автомобили

364

 

 

Гише   патенти

378

 

 

Архив

365

 

 

Главен специалист

379

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО  УСТРОЙСТВО"

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

612

Главен архитект на Общината - арх. Кръстьо Танков

236

 

 

                                                                  

 

 

 

ОТДЕЛ "Архитектура и инвестиционно проектиране"

 

 

 

 

 

604

Началник отдел  - арх. Румен Стефанов

322

 

601

Главен експерт - л. арх. Николина Бизюрева

347

 

601

Главен специалист

347

 

509

Главен експерт - арх. Теодора Кръстева

305

 

509

Младши специалист - Стойчо Стойчев

305

 

509

Главен специалист - Илка Господинова

305

 

611

Главен специалист - Китка Пириндева

215

 

602

Главен специалист - Пенка  Панова

337

 

506

Главен специалист - Кети Георгиева

340

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Строителен контрол"

 

 

 

 

 

 

607

Началник отдел - инж. Нонка Паталенска

299

 

1205

Главен експерт  "СК" - инж. Венета Ценова

275

 

506

Главен експерт - инж. Любка Гайтанджиева

340

 

1205

Главен специалист - Венета Иванова; Лазар Халачев

275

 

1205

Главен специалист - Яна Бикова

275

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Кадастър, регулация и вертикално планиране"

 

 

 

 

 

503

Началник отдел - инж. Виргиния Вълкова

245

 

508

Гл.експерт "РВП" - инж. Йорданка Мизова

265

 

805

Главен експерт - инж. Анна  Милошева

216

 

505

Главен специалист - Н. Михова

318

 

502

Главен специалист - Р. Иванова,  Магдалена Гьорева

326

 

501

Главен експерт -  Костадин Чоролеев

285

 

803

Старши специалист  - Илия Филипов

276

 

510

Главен специалист - Димка Чалъкова

304

 

504

Главен специалист  - Елица Мусева

278

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  "СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА"

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

512

Директор - инж. Славка Стойчева

205

 

705

Главен експерт - инж. Георги  Дундаров

300

 

705

Главен експерт - инж. Емилия  Делирадева

300

 

804

Гл.експ. инвест. контрол - инж. Ивайло Шанов

283

 

706

Гл. експерт инвест. контрол - инж. Златка Ибишева

240

 

706

Главен специалист

240

 

710

Главен експерт еколог  - Иван Сотиров

213

 

709

Главен специалист еколог - Гергана Златанова

230

 

511

Младши експерт  - Васка Коларова

255

 

707

Главен специалист - инж. Мария Илиева

253

 

707

Главен специалист - инж. Цветанка Пунтева

253

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА"

 

 

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

711

Директор - Гергана Табакова

203

 

 

Секретар "МКБППМН"  - Бисерка Трайкова

 

448557

801

Главен експерт - Диляна Матакиева

246

 

809

Главен експерт - Сергей Шербетов

273

 

802

Счетоводител - Диана Георгиева

349

445449

710

Гл. eксп. детски заведения - Ненка Стоянов

313

443561

704

Главен експерт икономист -  Иванка Панкева

314

443047

701

Главен специалист - Татяна Желева

263

 

703

Главен специалист - Андреана Петкова

342

445379

702

Главен специалист  - Теодора Коева

353

444808

Б

Главен специалист - Адриана Терзиева

358

 

910

Главен  експерт  "Спорт" - Спас Бояджиев

251

 

910

Главен специалист "Спорт"- Ал. Александрова

251

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

 

                                                                  факс - 443433

Б-3

Директор - Татяна Папазова

295

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ГР и актове за гражданско състояние"

 

 

Б-5

Началник отдел  - Атанаска Въгларова

247

 

 

Център за гражданска  регистрация - 204,  247, 302    

 

443102

Б-1

Съставяне на актове за  раждане

282

 

Б-5

Съставяне на актове за  граждански брак

316

 

 

Изнесено работно място - "ЦИО" - ул. "Марица" 20

 

 

 

"0884383833"

325

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "ЕСГРАОН"

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел - Стефка  Якимова   

312

 

 

Главен експерт

294

 

 

Регистри по гражданско състояние на кметствата

346

 

 

 

 

 

Б-4

Гл. експерт - Иво Спасов, Гл. спец. - Димитър Стоянов

366

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ,

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ"

 

 

 

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

1102

Директор - Славейко Комсалов

344

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ  "Стратегическо планиране и проекти"

 

 

 

 

 

 

1107

Началник отдел - Ирена Стоянова

272

 

1107

Главен експерт - Вяра Новакова

272

 

1110

Главен експерт - Блага Янкова

239

 

1106

Главен експерт - Любомир Михайлов

289

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ "Електронни услуги"

 

 

 

 

 

 

1412

Началник отдел - инж. Мариана Дончева

292

 

1412

Главен  експерт - инж. Росица Божилова

292

 

1412

Главен  експерт - инж. Асен Велчев

291

 

 

 

 

 

1408

Служител по "СИ"  - Николай  Николов

284

445520

 

 

 

Стая

Офис за водене на "Военен отчет"

В.Т.

Дир.Т.

 

ул."Пейо Яворов" N 2  ет. 3

 

 

 

Старши експерт  - Христо Христосков

 

446052

 

 

 

 

 

Областен съвет по наркотични вещества

 

 

 

Гл. спец. и предс. на "ОСНВ" - А. Иванова; М. Банчева

445505

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

1206

Енергетик - инж. Костадин Щерев - 0886 214 416

225

 

С-2

Техници,  Урушев – 0885 087 432; Муртов - 0884 279 922

281

 

Е-10

10 Етаж - Бюфет

321

 

 

 

 

 

IV БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ и ОБЩИНСКИ

 

 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 

 

 

 

 

 

 

БМ  "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

 

Стая

 

В.Т.

Дир.Т.

810

Директор - Димитрия Церова

303

 

808

Зам.Директор - Джинка Анова

232

 

806

Главен специалист - Мила Личева

201

440265

806

Социален работник - Атанаска Демирлиева

201

 

807

Главни специалисти - Ирина Шанова; Ст. Кадийска

352

 

808А

Главен специалист - Тодорка Узунова

243

 

909

Главен счетовадител - Елена Гайдева

212

440290

910А

Секретар "МКБТХ" - Таня Гюнова

241

 

911

Счетоводител - Цонка Караджова

309

440338

911

Счетоводител - Стефка Иванова

309

 

911

Човешки ресурси - касиер - Димана Василева

309

 

 

 

 

 

 

БМ "СПЖФНСИ"  - Жилфонд                   

 

 

 

 

 

 

 

Управител  - Иван Стефанов

 

443520

 

Заместник управител - Стефан Понев

 

442975

 

Главен счетоводител - Димитър Бараков

 

446054

 

Счетоводство

 

442580

 

 

 

 

 

БМ "ПАРКИНГИ И ОХРАНА"

 

 

 

 

 

 

302а

Управител  - Георги Шикерджиев

221

 

1204

Заместник управител - Стоян Добрев

256

 

 

Главен счетоводител, счетоводство

345

 

10ет

Младши специалисти  "Логистика"

226

 

1209

Център за SMS паркиране

293

443300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ "СУОПКД" - Пазара                                       

 

 

 

 

 

 

 

Управител  - Стоимен Спасов

 

446066

 

Заместник управител - Николай Чилев

 

444914

 

Главен счетоводител - Зоя Гамишева

 

444914

 

Счетоводство

 

444914

 

 

 

 

 

БМ "ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ" 

 

 

 

 

 

 

 

Управител  - Ганка Маркова

 

444563

 

Главен счетоводител - Любен Спасов

 

444563

 

Радостни ритуали/тъжни ритуали - 445434/484969

 

 

 

 

 

1

Ансамбъл за народни песни и танци - Ръководител   

444237

2

Дом за стари хора с. Главиница  - Директор

 

449100

3

Дом за стари хора Пазарджик - Директор - 034988846

445483

4

Младежки дом - Директор -  444426

 

444650

5

Регионален исторически музей  -  Директор -  443113                  

443144

6

Регионална библиотека - Директор - 456162                         

456233

7

Художествена галерия - Директор - 444152

 

445721

 

 

 

 

V ДРУГИ

 

 

 

 

 

 

1

Община Батак                        03553 2376/2021/2222/2030

 

 

2

Община Белово                      03581 2170/2171/2172/2770

 

 

3

Община Брацигово                        03552 2052/2054/2063

 

 

4

Община Велинград                    0359 52780/52019/54341

 

 

5

Община Лесичово                          03517 2221/2427/2265

 

 

6

Община Панагюрище                0357 63783/63596/63068

 

 

7

Община Пещера             0350  62201/64163/62203/64165

 

 

8

Община Ракитово                           03542 2021/2022/2253

 

 

9

Община Септември              03561 2121/2120/2122/2484

 

 

10

Община Стрелча                            03532 2020/2021/2041

 

 

 

 

 

N

Мобилни номера

Кмет

Кметство

Други

1

 Алеко

О884330700

О885898329

O35272221

2

  Априлци 

О884330701

О885898325

O35242221

3

  Братаница - О888130702

О884330702

О885898326

O35251222

4

  Величково 

О884330703

О885898320

O35192222

5

  Гелеменово 

О884330704

O885898322

O35222222

6

 Главиница 

О884330705

O885898321

O34449002

7

 Говедаре 

О884330706

O885898323

O35282222

8

Дебращица 

О884330707

O885898324

O35162047

9

 Добровница 

О884330708

O885599639

O35254222

10

  Драгор 

О884330709

O885599640

O35182222

11

  Звъничево 

О884330710

O885599641

O35212222

12

  Ивайло 

О884330711

O885599642

O34486121

13

 Крали Марко 

О884330712

O885599634

O35142230

14

 Ляхово 

О884330713

O885599635

O35251322

15

  Мало Конаре 

О884330714

O885599636

O35132230

16

  Мирянци 

О884330715

O885599637

O35202221

17

  Мокрище 

О884330716

O885599638

O35292180

18

  Овчеполци 

О884330717

O885599643

O35102221

19

 Огняново 

О884330718

O885599648

O35112224

20

 Паталеница 

О884330719

O885599647

O35162032

21

  Пищигово 

О884330720

O885898316

O35142226

22

  Росен 

О884330721

O885898315

O35255221

23

  Сарая 

О884330722

O885898317

O35257326

24

  Сбор 

О884330723

O885599646

O35256221

25

  Синитево 

О884330724

O885599644

O35232221

26

  Тополи Дол 

О884330725

O885599645

 

27

  Хаджиево 

О884330726

O885898319

O35122221

28

  Цар Асен 

О884330727

O885898314

O35258221

29

  Црънча 

О884330728

O885898311

O35162023

30

 Черногорово

О884330729

O885898318

O35142373

31

  Юнаците 

О884330730

O885898327

O35192236