Светлинна празнична украса в гр.Пазарджик - профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж

назад
Процедура: номер 60 / вторник, 03 октомври 2017 15:03
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка