Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж

назад
Процедура: номер 3 / понеделник, 31 октомври 2016 00:00
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка