Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 565

119

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

      публикувано във четвъртък, 08.12.2022г.

 валидно до 22.12.2022г., 17:00 часа

 

             

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК, Протоколи и съобщения .

 

 

        В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт и уведомление, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

 

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения  по декларация №АУ001607 от 24.08.2021г.

 

ДИАНА ПЕНКОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У001370 от 08.12.2022г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ001607/24.08.2021г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения  по декларация №АУ001505 от 11.08.2021г.

 

КРИСТИНА КИРИЛОВА СТОЕНЧЕВА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У001371 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ001505/11.08.2021г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001643 от 31.08.2021г.

.

ПЕТЯ ФЕОДОРОВА ЖЕДАМАНОВА

ДПС

 

Изх №У001372 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ001643/31.08.2021г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения  по декларация №АУ000229 от 04.02.2022г.

 

“М6” АД

ДНИ/ТБО

Изх №У001373 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ000229/04.02.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения  по декларация №АУ00428 от 24.03.2021г. и Протокол № 13-18-23-001/17.12.2021г.

 

 

СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО  АЛЕКО”

ДНИ/ТБО

Изх №У001374 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ000428/24.03.2021г. и  Протокол № 13-18-23-001/17.12.2021г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения по декларация №АУ001001 от 22.06.2022г.

 

СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО  АЛЕКО

ДНИ/ТБО

 

 

Изх №У001375 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ001001/22.06.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения по декларация №АУ000142 от 12.02.2019г.

 

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У001376 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ000142/12.02.2019г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

 

Акт за установяване на задължения №АУ001632 от 01.11.2022г. и

 Протокол изх.№13-739-001/01.11.2022г.

 

ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх №У001377 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД №АУ001632/01.11.2022г. и  Протокол изх.№13-739-001/01.11.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх. №13-741 от 25.10.2022г.

 

ДИМИТЪР  ГЕОРГИЕВ КАМЕНСКИ

***********

Изх №13-875 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Писмо изх. №13-741                                            от 25.10.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ- писмо / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Съобщение №13-726 от 24.10.2022г.

 

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

 

**********

 

Изх №13-876 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Съобщение №13-726                                             от 24.10.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Съобщение №13-719 от 20.10.2022г.

 

 

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ

**********

 

 

Изх №13-877 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Съобщение №13-719                                            от 20.10.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Съобщение №13-727 от 24.10.2022г .                                  

 

РАНГЕЛ  ИЛИЕВ ДИНКОВ

**********

 

 

Изх №13-878 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Съобщение №13-727                                            от 24.10.2022г  .

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Съобщение №13-363 от 03.06.2022г .                                  

 

 

МАРИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

 

 

Изх №13-879 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Съобщение №13-363                                            от 03.06.2022г .

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№ 13-728 24.10.2022г.

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

 

**********

 

 

Изх №13-880 от 08.12.2022г .

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  Писмо изх.№ 13-728 24.10.2022г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.12.2022г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на  22.12.2022г.