Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 560

130

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в петък , 04.11.2022г.

 валидно до 18.11.2022г., :17:00 часа

         

                  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, Съобщение, Писмо на основание чл.11, чл.14 и чл.54 от ЗМДТ

    

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт, Съобщение и Писмо ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000407                                            от 06.03.2020г.

 

 

 

 

МАРИАНА ЯНИС ТОДОРОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У001300 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000407/06.03.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000547                                            от 16.04.2020г.

 

 

 

 

СТОЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

 

ДНИ ТБО

Изх №У001301 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000547/16.04.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001181                                           от 30.06.2021г.

 

 

 

АНУШКА ИВАНОВА ТАШЕВА

 

ДПС/ДНИ/ТБО

Изх №001302 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001181/30.06.2021г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001186                                            от 30.06.2021г.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ НЕНЧОВ МЕТОДИЕВ

 

ДПС

Изх №У001303 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001186/30.06.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001202                                           от 02.07.2021г.

 

 

 

АНЧЕ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

 

ДПС

 

Изх №У001304 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001202/02.07.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001210                                         от 05.07.2021г.

 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

 

ДПС

 

Изх №У1305 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001210/05.07.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001669                                            от 03.09.2021г.

 

 

 

 

ЯШАР ШУКРИ КАДИР

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №1306 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001669/03.09.2021г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

ПИСМО изх.№13-643                                            от 21.09.2022г.

        

 

 

 

ЕВЛОГИ АЛЕКСАНДРОВ ДИНОВ

 

 

***

 

Изх №13-764 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на ПИСМО                               №13-643/21.09.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

ПИСМО изх.№13-713                                            от 18.10.2022г.

 

 

 

 

ВАСИЛКА ИВАНОВА ДЮЛГЕРСКА

 

 

***

 

Изх №13-763 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на ПИСМО                               №13-713/18.10.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

СЪОБЩЕНИЕ изх.№СН000028                                            от 15.07.2022г.

 

 

 

 

МИРА МАНАСИЕВА КЪНЕВА

 

         ***

Изх №13-762 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на СЪОБЩЕНИЕ                               №СН000028/15.07.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Съобщение, ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

СЪОБЩЕНИЕ изх.№СН000045                                            от 21.09.2022г.

 

 

 

 

ЗАПРИН СТОЯНОВ ЯНАКОВ

***

Изх №13-761 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на СЪОБЩЕНИЕ                               №СН000045/21.09.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Съобщение ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

СЪОБЩЕНИЕ изх.№СН000047                                            от 26.09.2022г.

 

 

 

 

АСЕН РАНГЕЛОВ ТЕМНИЛОВ

 

***

Изх №13-760 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на СЪОБЩЕНИЕ                               №СН000047/26.09.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Съобщение ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

СЪОБЩЕНИЕ изх.№СН000046                                            от 21.09.2022г.

 

 

 

 

 

САВО СТЕФАНОВ САВОВ

 

***

Изх №13-759 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на СЪОБЩЕНИЕ                               №СН000046/21.09.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Съобщение ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

ПИСМО изх.№13-527                                            от 04.08.2022г

 

 

 

КАТЮША БОРИСОВА БАНДОВА

 

***

Изх №13-758 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на ПИСМО                               №13-527/04.08.2022г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002050                                           от 30.12.2020г.

 

 

 

СЕВДА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №1307 от 04.11.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Малина Ганчева на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №002050/30.12.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 04.11.2022г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 18.11.2022г.