Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 556

129

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано във вторник, 25.10.2022г.

 валидно до 08.11.2022г., 17:00 часа

         

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.№ 5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, съобщение и писмо на основание чл.11 и чл.14 от ЗМДТ.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт, съобщение и писмо, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Писмо изх.№13-672

от 30.09.2022г.

 

 

 

СТОИЛКА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА

 

 

***

Изх №13-730 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-672 / 30.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-671

от 30.09.2022г.

 

 

 

ЯНКО ВЕЛЧОВ ВЕЛЕВ

 

***

Изх №13-731 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-671 / 30.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-615 и изх.№13-616

от 16.09.2022г.

 

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАУНКОВ

 

***

Изх №13-732 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-615 и изх.№13-616 / 16.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-617

от 16.09.2022г.

 

 

 

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ЦВЕТКОВ

 

 

***

Изх №13-733 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-617 / 16.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-599

от 02.09.2022г.

 

 

ТОДОРКА АСЕНОВА ЦАНКОВА

 

 

 

***

Изх №13-734 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-599 / 02.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-232

от 01.04.2022г.

 

 

 

МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

 

***

Изх №13-735 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-232 / 01.04.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-601

от 05.09.2022г.

 

 

 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦАРСКИ

 

 

***

Изх №13-736 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-601 / 05.09.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Писмо изх.№13-587

от 31.08.2022г.

 

 

 

 

ХАРАЛАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

***

Изх №13-737 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-587 / 31.08.2022г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Съобщение изх.№СН000013

от 06.12.2021г.

 

 

 

СПАС НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

 

***

Изх №13-738 / 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Съобщение изх.№СН000013 / 06.12.2021г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Съобщение ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001528                                           от 16.08.2021г.

 

 

 

 

ИЛИЯ АТАНАСОВ САВОВ

 

 

ДПС

 

Изх №У001246 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001528/16.08.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001448                                            от 03.08.2021г.

 

 

 

 

КОЛЬО ИЛИЕВ НАТОВ

 

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У001247 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001448/03.08.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001593                                           от 20.08.2021г.

 

 

 

 

ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

 

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У001248 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001593/20.08.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001278                                            от 19.08.2022г.

 

 

 

 

„НИЕС-М” ЕООД

 

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У001249 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001278/19.08.2022г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001130                                            от 14.07.2020г.

 

 

 

 

КРАСИМИРА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У001251 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001130/14.07.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000335                                            от 12.03.2021г.

 

 

 

 

СТЕФАН КОЛЕВ БЕЛЧЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У001253 от 25.10.2022г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000335/12.03.2021г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.10.2022г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.11.2022г.