Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 458

146

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в четвъртък 18.03.2021г.

 валидно до 01.04.2021г., 17:00 часа

         

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК и  Писмо.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, Уведомление и Писмо, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001720                                          от 18.07.2019г.

Уведомление изх.№001167/18.07.2019г

 

ДЕЯН ХРИСТОВ НИКОЛОВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000151 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001720/18.07.2019г./Уведомление изх.№001167/18.07.2019г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002144                                      от 23.08.2019г.

Уведомление изх.№001563/23.08.2019г

 

МАЛИНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000152 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002144/23.08.2019г./Уведомление изх.№001563/23.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002150                                            от 23.08.2019г.

Уведомление изх.№001565/23.08.2019г

 

 

СТОЯН ТРИФОНОВ БОГДАНОВ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000153 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002150/23.08.2019г./Уведомление изх.№001565/23.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002162                                            от 27.08.2019г.

Уведомление изх.№001572/27.08.2019г

 

 

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000155 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002162/27.08.2019г./Уведомление изх.№001572/27.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002165                                           от 27.08.2019.

Уведомление изх.№001574/27.08.2019г

НАСКА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000156 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002165/27.08.2019г./Уведомление изх.№001574/27.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002166                                            от 27.08.2019г.

Уведомление изх.№001575/27.08.2019г

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ТЕРЗИЕВА

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000157 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002166/27.08.2019г./Уведомление изх.№001575/27.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000677                                            от 11.05.2020г.

 

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

 

ДПС

 

Изх №У000158 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000677/11.05.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001877                                            от 23.11.2020г.

 

 

КОСТАДИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000159 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001877/23.11.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001985                                           от 10.12.2020г.

 

 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000160 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001985/10.12.2020г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002033                                            от 21.08.2017г.

 

 

ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ГАНЧЕВ

 

ДПС

 

Изх №У000161 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002033/21.08.2017г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002206                                          от 11.09.2017г.

 

 

РУМЕН НЕСТОРОВ ЯНКОВ

 

ДПС

 

Изх №У000162 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002206/11.09.2017г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002232                                          от 13.09.2017г.

 

 

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛИСКОВ

 

ДПС

 

Изх №У000163 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002232/13.09.2017г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000919                                         от 09.08.2018г.

Писмо изх.№13-В-35                                            от 10.08.2018г.

 

 

БЛАГО МИХАЕЛОВ БЛАГОВ

 

ДПС

 

Изх №У000164 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000919/09.08.2018г.  и Писмо изх.№13-В-35 от 10.08.2018г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и Писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Уведомление

изх.№000003                                            от 29.01.2021г.

 

 

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА

 

ПАТЕНТ

Изх №У000166 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Уведомление изх.№000003 от 29.01.2021г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001369                                          от 22.11.2018.

 

 

„ИНФИНИТИСТАР ТРЕЙД” ООД

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000165 от 18.03.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Татяна Темнилова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001369/22.11.2018г.

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.03.2021г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 01.04.2021г.