Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 452

62

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в понеделник, 18.01.2021г.

 валидно до 01.02.2021г., 17:00 часа

            

 

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт и уведомление, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

 

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002413 от 03.10.2019г.

Уведомление изх.№001820/03.10.2019г.

 

МАРИЯ ТЕМЕЛКОВА МИХАЙЛОВА

 

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000050 от 18.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ002413/03.10.2019г.и Уведомление  с изх.№001820/03.10.2019г.

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001487 от 28.06.2019г.

Уведомление изх.№000948/28.06.2019г.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000051 от 18.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ001487/28.06.2019г.и Уведомление  с изх.№000948/28.06.2019г.

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001288 от 17.06.2019г.

Уведомление изх.№000751/17.06.2019г.

 

ЕЛИ ЛУКОВА ДАВИДОВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000052 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД  №АУ001288/17.06.2019г.  и Уведомление  с изх.№000751/17.06.2019г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002412 от 03.10.2019г.

Уведомление изх.№001819/03.10.2019г.

 

ВАЛЕНТИН ТЕМЕЛКОВ МАРИНЧЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000053 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на   АУЗД  №АУ002412/03.10.2019г.и Уведомление  с изх.№001819/03.10.2019г.

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002622 от 30.10.2019г.

Уведомление изх.№002015/30.10.2019г.

 

 

КИРИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000054 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на   АУЗД  №АУ002622/30.10.2019г.и Уведомление  с изх.№002015/30.10.2019г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / протокола ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001280 от 17.06.2019г.

Уведомление изх.№000750/17.06.2019г.

.

 

ИЛИЯ ЛУКОВ НЕНОВ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000055 от  18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на    АУЗД  №АУ001280/17.06.2019г.и Уведомление  с изх.№000750/17.06.2019г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001272 от 14.06.2019г.

Уведомление изх.№000734/17.06.2019г.

 

 

НЕНО ИВАНОВ МУХОВСКИ

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000056 от  18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ001272/14.06.2020г. и Уведомление  с изх.№000734/14.06.2019г.    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001269 от 14.06.2019г.

Уведомление изх.№000733/14.06.2019г.

 

 

 

ПЕТЪР ИВАНОВ МУХОВСКИ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000057 от 18.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ0001269/14.01.2020г.  и Уведомление  с изх.№000733/14.06.2019г.        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002857 от 06.12.2019г.

Уведомление изх.№002229/06.12.2019г.

ДАНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000058 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД   №АУ002857/06.12.2019г.   и Уведомление  с изх.№002229/06.12.2019г.           В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002859 от 06.12.2019г.

Уведомление изх.№002230/06.12.2019г.

 

ЙОРДАН МИТЕВ ХРИСТЕВ

 

ДНИ/ТБО

ДПС

 

Изх №У000059 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД       №АУ002859/06.12.2019г. и  Уведомление изх.№002230/06.12.2019г.                 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000068 от 06.01.2017г.

 

„МЕБЕЛСИСТЕМ” АД

 

ДНИ/ТБО

ДПС

 

Изх №У000060 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ000068/06.01.2017г.                             В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001596 от 09.07.2019г.

Уведомление изх.№001061/09.07.2019г.

НАДКА КРУМОВА ГИДИКОВА

ДНИ/ТБО

 

Изх У000061 от  18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ001596/09.07.2019г.  и Уведомление изх.№001061/09.07.2019г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001602 от 09.07.2019г.

Уведомление изх.№001062/09.07.2019г.

 

ЯВОР АЛЕКСАНДРОВ ГИДИКОВ

ДНИ/ТБО

ДПС

 

Изх №У000062 от  18.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ001602/09.07.2019г./ и Уведомление изх.№001062/09.07.2019г.           В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001489 от 01.07.2019г.

Уведомление изх.№000954/01.07.2019г.

 

КОСТАДИН РАЙКОВ КОЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000063 от 18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД     №АУ001489/01.07.2019г.  и  Уведомление изх.№000954/01.07.2019г.                                       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001485 от 28.06.2019г.

Уведомление изх.№000948/28.06.2019г.

 

 

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КОЕВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000064 от  18.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ001485/28.06.2019г. и  Уведомление изх.№000948/28.06.2019г.                                        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 18.01.2021г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на  01.02.2021г.