Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 451

84

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в петък, 15.01.2021г.

 валидно до 29.01.2021г., 17:00 часа

         

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.№ 5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт и Уведомление, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ00067                                            от 14.01.2020г.

Уведомление изх.№000058/15.01.2020г.

 

 

 

МАРИЙКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

ДПС

Изх №У000021 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000067/14.01.2020г./Уведомление изх.№000058/15.01.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000072                                            от 14.01.2020г.

Уведомление изх.№000062/15.01.2020г.

 

 

 

 

МАРИН ЛЮЦКАНОВ НИКОЛОВ

 

ДПС

Изх №У000023 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000072/14.01.2020г./Уведомление изх.№000062/15.01.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000106                                           от 20.01.2020г.

Уведомление изх.№000082/20.01.2020г.

 

 

СИЛВИЯ ПЕТРОВА НАТОВА

 

ДПС

 

Изх №У000024 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000106/20.01.2020г./Уведомление изх.№000082/20.01.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002863                                           от 09.12.2019г.

Уведомление изх.№002251/10.12.2019г.

 

 

 

НИКОЛА ПАВЛОВ КАВЪРКОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000026 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002863/09.12.2019г./Уведомление изх.№002251/10.12.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001803                                           от 26.07.2019г.

Уведомление изх.№001257/26.07.2019г.

 

 

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000027 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001803/26.07.2019г./Уведомление изх.№001257/26.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001801                                            от 26.07.2019г.

Уведомление изх.№001254/26.07.2019г.

 

 

 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000028 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001801/26.07.2019г./Уведомление изх.№001254/26.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000655                                          от 22.04.2019г.

Уведомление изх.№000171/22.04.2019г.

 

 

 

ВАСИЛКА КАЛОФЕРОВА КАЛОФЕРОВА

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000031 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000655/22.04.2019г./Уведомление изх.№000171/22.04.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001455                                         от 26.06.2019г.

Уведомление изх.№000896/26.06.2019г.

 

 

 

ПЕНКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000032 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001455/26.06.2019г./Уведомление изх.№000896/26.06.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000192                                          от 03.02.2020г.

Уведомление изх.№000124/03.02.2020г.

 

 

 

ВЕСА КРАСИМИРОВА ЯНКОВА

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000035 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000192/03.02.2020г./Уведомление изх.№000124/03.02.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000338                                           от 07.03.2019г.

 

 

 

 

АСЕН ЗАПРИНОВ КОЛЕВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000037 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000338/07.03.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000960                                            от 22.05.2019г.

Уведомление изх.№000447/22.05.2019г.

 

 

 

ЗАПРИН ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000038 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000960/22.05.2019г./Уведомление изх.№000447/22.05.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000958                                           от 22.05.2019г.

Уведомление изх.№000443/22.05.2019г.

 

 

 

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000041 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000958/22.05.2019г./Уведомление изх.№000443/22.05.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000955                                            от 22.05.2019г.

Уведомление изх.№000442/22.05.2019г.

 

 

 

АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000044 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000955/22.05.2019г./Уведомление изх.№000442/22.05.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001869                                          от 31.07.2019г.

Уведомление изх.№001321/31.07.2019г.

 

 

 

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000047 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001869/31.07.2019г./Уведомление изх.№001321/31.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000331                                           от 06.03.2019г.

 

 

 

 

ВЕЛИЧКА ЗАПРИНОВА КОЛЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000049 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ000331/06.03.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.01.2021г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.01.2021г.