Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 450

87

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в петък   15.01.2021г.

 валидно до 29.01.2021г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, Уведомление ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000339                                            от  07.03.2019г.

 

НИКОЛА ПЕТРОВ    НИКОЛОВ

 

ДПС

Изх №У000020 от 15.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000339/07.03.2019г.  

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Протокол ще  бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002418                                            от 03.10.2019г. .

Уведомление изх.№001824/03.10.2019г.

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА  

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000036 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                                №АУ002418/03.10.2019г. и Уведомление за доброволно изпълнение изх.№001824/03.10.2019г.    

      В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001580                                            от 05.07.2019г.

Уведомление изх.№001026/05.07.2019г

АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000034 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001580/05.07.2019г. Уведомление изх.№001026/05.07.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002358 от 24.09.2019г.                          

Уведомление изх.№001760/24.09.2019г

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000040 от 15.01.2021г .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002358/24.09.2019г., Уведомление изх.№001760/24.09.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002701                                            от 06.11.2019г.

 

 

ВЕРКА МАРЕВА ПЕХЛИВАНСКА

 

ДПС

Изх №У000039 от 15.012021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002701/06.11.2019г...

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000037                                            от 08.01.2020г.

Уведомление изх.№000032/08.01.2020г

 

НЕНКА ФИЛИПОВА ЧАВДАРОВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000025 от 15.01.2021г .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000037/08.01.2020г.. Уведомление изх.№000032/08.01.2020г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000180                                           от 31.01.2020г. и

Уведомление изх.№000121/31.01.2020г

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЯНКОВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000043 от 15.01..2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000180/31.01.2020г./Уведомление изх.№000121/31.01.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000130                                            от 23.01.2020г.

 

ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА АНГЕЛОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000042 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000130/23.01.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000190                                            от 03.02.2020г.

Уведомление изх.№000122/03.02.2020г

ВЕСА ИВАНОВА ЯНКОВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000045 от 15.012021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000190/03.02.2020г. Уведомление изх.№000122/03.02.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000371                                           от 27.02.2020г.

Уведомление изх.№000202/28.02.2020г

АТАНАС  ИВАНОВ

ВАСИЛЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000046 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                                №АУ000371/27.02.2020г. Уведомление изх.№000202/28.02.2020г         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000372                                           от 28.02.2020г.

Уведомление изх.№000203/28.02.2020г

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У00048 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000372/28.02.2020г..,Уведомление изх.№000203/28.02.2020г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001738                                           от 11.07.2017г.

 

АНГЕЛ  ГЕОРГИЕВ  ЙОРДАНОВ

 

ДПС

Изх №У000030 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001738/11.07.2017г..

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001739                                            от 11.07.2017г.

 

 

РАШКО МИХАЙЛОВ МИНДОВ

 

 

ДПС

Изх №У000033  от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001739/11.07.2017г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001746 от 11.07.2017г.

 

 

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

 

ДПС

Изх №У000029  от 15.01.2021г  .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения №АУ001746 от 11.07.2017г.

 

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

 

 

 

Акт за установяване на задължения №АУ000804 от 09.05.2019г.

 

 

 

АТАНАС  НИКОЛОВ СТАМАТОВ

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000022 от 15.01.2021г .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения №АУ000804 от 09.05.2019г .

                  

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 15.01.2021г. .

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 29.01.2021г.