Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 449

92

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 публикувано във четвъртък, 14.01.2021г.

 валидно до 28.01.2021г., 17:00 часа

             

 

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт и уведомление, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

 

 

 

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001726                                            от 19.07.2019г.

Уведомление изх.№001181/19.07.2019г.

 

ВАСИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

 

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000019 от 14.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ001726/19.07.2019г.и Уведомление  с изх.№001181/19.07.2019г.

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001014                                            от 28.05.2019г.

Уведомление изх.№000508/29.05.2019г.

 

НАСКА АСЕНОВА НАЙДЕНОВА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000018 от 14.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ001014/28.05.2019г.и Уведомление  с изх.№000508/29.05.2019г.

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000388                                            от 05.03.2020г.

 

АСЕН РЕДЖЕПОВ ГАВАЗОВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000017 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД  №АУ000388/05.03.2020г В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002016                                            от 09.08.2019г.

Уведомление изх.№001447/09.08.2019г.

 

АТАНАСКА ЛАЗАРОВА ПАНЧЕВА

 

ДНИ/ТБО

ДПС

 

Изх №У000016 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на   АУЗД  №АУ002016/09.08.2019г.и Уведомление  с изх.№001447/09.08.2019г.

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000692                                            от 24.04.2019г.

Уведомление изх.№000207/25.04.2019г.

 

 

РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛОВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000015 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на   АУЗД  №АУ000692/24.04.2019г.и Уведомление  с изх.№000207/25.04.2019г. В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / протокола ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002148                                            от 23.08.2019г.

Уведомление изх.№001560/23.08.2019г.

.

 

АВГУСТИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ДПС

Изх №У000012 от  14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на    АУЗД  №АУ002148/23.08.2019г.и Уведомление  с изх.№001560/23.08.2019г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000704                                            от 13.05.2020г.

 

АВГУСТИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ДПС

Изх №У000014 от  14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ000704/13.05.2020г.  В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000143                                          от 24.01.2020г.

 

СПАС ЯНКОВ ЙОРДАНОВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000010 от 14.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ000143/24.01.2020г.      В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000702                                            от 13.05.2020г.

Уведомление изх.№000501/17.09.2020г.

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ДПС

Изх №У000008 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД   №АУ000702/13.05.2020г.            В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002143                                            от 23.08.2019г.

Уведомление изх.№001558/23.08.2019г.

 

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

 

ДПС

Изх №У000009 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД       №АУ002143/23.08.2019г. и  Уведомление изх.№001558/23.08.2019г.                 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000191                                            от 03.02.2020г.

 

ЦВЕТАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

 

ДНИ/ТБО

ДПС

 

Изх №У000007 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ000191/03.02.2020г.                             В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001185                                            от 10.06.2019г.

Уведомление изх.№000661/11.06.2019г.

ЗАПРИНКА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх У000006 от  14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД    №АУ001185/10.06.2019г.  и Уведомление изх.№000661/11.06.2019г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002583                                            от 25.10.2019г.

Уведомление изх.№001982/25.10.2019г.

 

ЗАПРИНКА КИРИЛОВА КУРТЕВА

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000005 от  14.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002583/25.10.2019г./ Уведомление изх.№001982/25.10.2019г.           В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001182                                            от 10.06.2019г.

Уведомление изх.№000656/10.06.2019г.

 

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ДОБРЕВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000004 от 14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД     №АУ001182/10.06.2019г.  и  Уведомление изх.№000656/10.06.2019г.                                       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001181                                            от 10.06.2019г.

Уведомление изх.№000655/10.06.2019г.

 

 

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДОБРЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000003 от  14.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Диана Търпова на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на  АУЗД  №АУ001181/10.06.2019г. и  Уведомление изх.№000655/10.06.2019г.                                        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /писмо ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 14.01.2021г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на  28.01.2021г.